top of page

Fjäderhuslock

Eng: Barrel cover

Fjäderhuslock_edited.jpg

Fjäderhuslocket håller drivfjädern och fjäderhuskärnan på plats i fjäderhuset. Locket är monterat genom att tryckas på fjäderhuset och kan därför ofta lätt öppnas genom att lägga fjäderhuset på ett plant hårt underlag och försiktigt trycka ned det så att den utstickande delen av kärnan inifrån trycker ut locket så att det lättare kan öppnas. 

Hantera aldrig ett ur med spänd fjäder. Innan service eller annat ingrepp skall alltid kraften från fjädern släppas.

Drivfjäder

Fjäderhuskärna

Fjäderhus

20211109_180238_edited.jpg
bottom of page