top of page

Spärr och Spärrfjäder

Eng: Click, Clickspring

Spärr_edited.jpg
spärrfjäder_edited.jpg

Spärren kan se ut på många sätt. Den har en, två eller flera 'taggar' som griper tag i spärrhjulets tänder och bromsar när hjulet roteras åt fel håll. Spärrens funktion är alltså att bara låta spärrhjulet rotera åt det håll som spänner drivfjädern.

Spärren har en liten spärrfjäder som ser till att spärren alltid ligger an mot spärrhjulet. Viktigt att hålla ned ena änden av spärrfjädern när spänningen skall släppas då den skall monteras ur urverket. Stor risk att den annars flyger iväg och blir mycket svår att hitta. 

Spärrhjul

Drivfjäder

20211109_180238_edited.jpg
bottom of page